MB Szkolenia

Nasza Oferta

To szkolenia związane z zagadnieniami rysunku techicznego
Przewiń w dół

Szkolenie GD&T – poziom zaawansowany

Szkolenie zaawansowane GD&T jest rozwinięciem tematów przedstawionych w pierwszej części szkolenia jak i przedstawieniem nowych tematów. Szkolenie to jest szkoleniem dwudniowym, podzielonym na 6 rozdziałów. Po każdym rozdziale przewidziany jest quiz GD&T, który ma na celu utrwalenie prezentowanych tematów.

Pierwsze cztery rozdziały to nowe tematy: Ogólna koncepcja wymiaru wg ISO 14405, Układ tolerancji i pasowań, Tolerancje ogólne oraz Zapis stanów krawędzi.

Dwa kolejne rozdziały to rozwinięcie już prezentowanych tematów, tym razem jednak w bardziej zaawansowanej wersji: Złożone przypadki tolerancji pozycji oraz Złożone przypadki tolerancji kształtu wyznaczonej powierzchni.

Szczególną uwagę zwracamy raz jeszcze na zagadnienia związane z zasadą maksimum materiału, kombinację tolerancji czy tolerancje złożone. Nowością tutaj są zapisy kombinacji tolerancji dla otworów współosiowych, nowe modyfikatory wg ISO1101 czy wymaganie łączne: tolerancja pozycji + tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni. Oczywiście szeroko omówiony jest także temat interpretacji osiowej oraz interpretacji powierzchniowej dla tolerancji pozycji.

Podczas szkolenia zaawansowanego dużo uwagi poświęcone jest na QUIZ i indywidualne zadania postawione przed uczestnikami.